Nieuws

Bijzonder mooi project en een uitstekende samenwerking met TenneT TSO en Qirion.

image.jpg
Geplaatst op: 06-04-2020

Heel Nederland is momenteel volop bezig met de energietransitie. We moeten het broeikasgas uitstoot met 50% verminderen. Ook in de provincie Groningen wordt steeds meer duurzame elektriciteit opgewekt, middels windmolens en zonneparken. Hierdoor is het noodzakelijk om de 110 kV verbinding te versterken, tussen de hoogspanningsstations Groningen-Hunze en Delfzijl-Weiwerd.

TenneT voert de regie over dit project. Qirion gaat over het gehele traject ‘nieuwe geleiders’ (elektriciteitsdraden) monteren. Van Hoek Bouw realiseert 8 stuks fundatieverzwaringen en het aanleggen van de benodigde bouwwegen, als strategisch partner van Qirion. Begin april hebben we de derde mast civiel bouwkundig opgeleverd. Nu nog 5 te gaan. Wil je op de hoogte blijven? Volg onze facebook en LinkedIn.